Kunstendag voor Kinderen wordt ondersteund door Vlaams minister van Cultuur. Het initiatief wil het draagvlak voor de kunsten verbreden door in te zetten op kinderen als nieuw publiek. In de voorbije jaren is gebleken dat deze formule een succes is en haar doel bereikt.

Het opzet is eenvoudig: kunst- en cultuurhuizen bieden op die dag activiteiten aan die kinderen tot 12 jaar (en hun familie) confronteren met kunst en/of met kunstenaars. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zorgt voor een promotiecampagne. Het verstuurt promomateriaal naar alle organisaties die meewerken. Daarenboven is er een landelijke campagne in de media en in kleuter- en basisscholen.

                   
Focus kansarmoede
Speciaal voor voor gezinnen die normaal minder in contact komen met kunst en cultuur of het wat moeilijker hebben, werkt Kunstendag voor Kinderen samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Die organisatie helpt mensen met een beperkt inkomen om over de financiƫle drempel te stappen, en verlaagt voor hen ook praktische en psychosociale drempels. Dat doet zij onder meer met de hulp van haar leden. Zij kan ook met jou contact opnemen. Alle inspanningen worden geapprecieerd.
Toegankelijkheid
Als je organisatie voorzieningen heeft voor mensen met een beperking, vragen wij je om die faciliteiten bekend te maken in je communicatie. De Stichting Toegankelijk Vlaanderen - Inter - verzamelde nuttige tips om je locatie toegankelijker te maken! Aan alle deelnemers met een beperking raden wij aan om voor informatie contact op te nemen met de organisatie waar zij aan Kunstendag voor Kinderen zouden willen deelnemen.                    
Ingeschreven?

Wat verwachten wij van je na je inschrijving? Wij noteerden wat je moet weten.

Kunstendag voor Kinderen wordt georganiseerd door:

in samenwerking met: