Kunstendag voor Kinderen wordt ondersteund door de Vlaamse minister van Cultuur. Het initiatief wil het draagvlak voor de kunsten verbreden door in te zetten op kinderen als nieuw publiek. In de voorbije jaren is gebleken dat deze formule een succes is en haar doel bereikt.

Het opzet is eenvoudig: kunst- en cultuurhuizen bieden op die dag activiteiten aan die kinderen tot 12 jaar (en hun familie) confronteren met kunst en/of met kunstenaars. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zorgt voor een promotiecampagne. Het verstuurt promomateriaal naar alle organisaties die meewerken. Daarenboven wordt in samenwerking met CANON Cultuurcel ook promomateriaal bezorgd aan kleuter- en basisscholen.

                                


Kunstendag voor Kinderen raadt aan deelnemende organisaties aan om zich te laten inspireren door de publicaties-cultuur-en-vrije-tijd van de Stichting Toegankelijk Vlaanderen (INTER)! Kunstendag voor Kinderen suggereert aan mensen met een beperking om telkens bij de organisator van de gewenste activiteit informatie op te vragen over de toegankelijkheid ervan.                     

Ingeschreven?

En wat daarna? Wij noteerden wat je moet weten.

Kunstendag voor Kinderen wordt georganiseerd door:

in samenwerking met: