Kunstendag voor Kinderen is een evenement van de Vlaamse overheid dat wordt georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Om te mogen meedoen, moeten de activiteiten van de deelnemende organisaties aan enkele voorwaarden voldoen. Lees hieronder welke.

Je brengt kinderen in contact met professionele kunst
Enkel organisaties die kinderen confronteren met professionele kunst en/of kunstenaars mogen meewerken aan het gebeuren.
Je maakt kunst toegankelijk voor kinderen
Zorg voor een vorm van toeleiding tot kunst: een educatieve activiteit, een spel, info op niveau van kinderen, enz.
Je biedt enkel niet-commerciële kunst aan
Enkel activiteiten van niet-commerciële organisaties komen in aanmerking.
Je staat in voor de organisatie van je activiteit
Enkel activiteiten waarvoor de organisatie beschikt over een gepaste locatie worden toegelaten.
Je richt je tot een duidelijk doelpubliek
Kunstendag voor Kinderen richt zich op kinderen tot 12 jaar in gezinsverband. Idealiter kunnen kinderen samen met het gezin (ouders, grootouders, enz.) de activiteit(en) meemaken. Uiteraard mogen ook oudere kinderen deelnemen.
Je hanteert een heldere prijszetting
Jouw aanbod en programmatie op Kunstendag voor Kinderen moet niet gratis zijn. Maar een heldere, drempelverlagende prijszetting wordt op prijs gesteld, bv. iedereen krijgt hetzelfde reductietarief.
Je biedt je activiteit aan op Kunstendag voor Kinderen
Enkel activiteiten die plaatsvinden op zondag 15 november 2020 tussen 10 en 18 uur  komen in aanmerking.


Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal na je inschrijving bekijken of de ingediende activiteiten voldoen aan deze voorwaarden.

Vragen?

Twijfel je nog en zit je met vragen? Raadpleeg de FAQ.

Inschrijving Kunstendag voor Kinderen 2020

Inschrijven kan tot en met zondag 14 juni 2020 via onderstaand formulier. Deelname aan de Kunstendag voor Kinderen is verbonden aan enkele voorwaarden. Die voorwaarden vind je hierboven.

Mocht het verzenden van het inschrijfformulier niet lukken, dan kan je ook jouw gegevens doorgeven via info@kunstendagvoorkinderen.be.

Duid hieronder aan welk gratis promomateriaal je wilt ontvangen en naar welk adres dit materiaal mag worden opgestuurd:


Kunstendag voor Kinderen wordt georganiseerd door:

in samenwerking met: